Medlem

 

Om du vill du tävla för Åre Bergscyklister behöver du en tävlingslicens från SCF.

Vi behöver veta namn, personnummer, klass och adress. Licensavgiften sätter du in i god tid före behov på vårt                                                       plusgiro 435 30 50 – 0.

Klasser och priser:

  • 700 kr för Veteran, över 30år
  • 700 kr för Elit, över 23år
  • 300 kr för Elitmotion
  • 700 kr för U23, 19-22år (i år födda 1991-94)
  • 500 kr för Junior, 17-18år (i år födda 1995-96)
  • 250 kr för Ungdom, 15-16år (i år födda 1995-96)
  • 250 kr för Ungdom  11-14år (i år födda 1997-02)
  • 50 kr för Ungdom under 11 år(födda 2003-07)
  • 100 kr för dubbelutskrift av licens(utskrift ingår i samband med ansökan)
  • 100 kr för Utlandstillstånd/Internationellt tävlingstillstånd(krav på kortare adm tid än 2 veckor – 500 kronor)

Åldrar och klasser är lika inom alla cykeldiscipliner och har man en licens kan man tävla i vad man vill. Licensnumret behåller man genom åren, den ligger i förbundets register. Men avgiften ska betalas varje år. Nytt fr o m 2011 är att alla juniorer och äldre måste göra en web-baserad utbildning, ”True Champion or Cheat?”, som finns på Svenska Cykelförbundets hemsida www.scf.se

Vill du byta klubb till ÅBC och har tävlingslicens så behöver du denna blankett ”Byte av förening”. Denna ska skickas till SCF (Svenska Cykelförbundet) innan 30/11 varje år.

Anmälan till tävling sköter åkaren själv.