Fler inlägg

Årsmöten för 2012 års verksamhet är avklarade och i samband med detta valde Alf Blomqvist att lämna ordförandeuppdraget. Alf har gjort ett fint jobb i klubben under de år han hållit i klubban och vi räknar med honom som vår specielle ambassadör även i framtiden. Ett varmt tack till Alf!

Nya krafter valdes in: Kajsa Carlsson, Jesper Johnsson och Rikard Westling.  Till ny ordförande valdes Lena Kagart.


Åre Bergscyklister
2013-06-08
blog comments powered by Disqus