Fler inlägg

EXTRA ÅRSMÖTE – Lördagen den 8 juni 2013, kl.16 på Grädda i Åre

med anledning av ordinarie årsmötesbeslut att utse en ordförande för styrelsen bland de ledamöter
som valdes den 17 maj 2013.

FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets behöriga utlysande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av justerare tillika rösträknare
4. Val av ordförande för styrelsen
5. Mötet avslutas


Åre Bergscyklister
2013-05-24
blog comments powered by Disqus